Kas ir šis projekts?

“Projekts- “Let’s go to Aloja” ’14″:

TAS IR LABDARĪBAS KONCERTS un TALKA,

TĀS IR LŪGŠANU DIENAS “GODeeper”,

TĀ IR DALĪBA ALOJAS PILSĒTAS SVĒTKOS!

Dalība festivālā ir BEZ MAKSAS, tiek nodrošinata telts vieta par brīvu un ēdiens  par ļoti lētām cenām.

cropped-Zivs_aloja.png

Kad latvieši pēc pirmā un pēc otrā pasaules kara devās emigrācijā, nonākot savās jaunajās mītnes zemēs, kā pirmais, kas tika darīts iecerētajā dzīves vietā, 100% tā bija baznīcas būve. Tikai pēc tam tika būvēti biedrību nami, bibliotēkas, citas latviešu sabiedrībai vajadzīgās ēkas.

No mūsu skatu punkta, kā pirmo vajadzību, ko esam pamanījuši Alojā – ir jāpalīdz atjaunot baznīca. Domubiedru grupa ir izstrādājusi pasākumu plānu 2014. gadam.

Esam piereģistrējuši īpašu mājas lapu! Tās nosaukums ir Lets go to Aloja! Ko gan tas varētu nozīmēt, un dēļ kā un kā labad tas notiek? Par to mēs Jums pastāstīsim nākamajos rakstos. Šeit , šajā projektā ’14 Jums būs iespēja uzzināt ko vairāk par vienu no Latvijas mazpilsētām – Aloju. Tāpat Jūs varēsiet uzzināt kā tur dzīvo ļaudis, ar ko nodarbojas. Šeit būs iespējams aplūkot arī dažādas foto galerijas, video galerijas par pilsētu. Pats galvenais šis lapas mērķis  ir vērst pasaulē dzīvojošo latviešu uzmanību uz šīs pilsētas iedzīvotāju vajadzībām.

Pilnīgi iespējams, ka Projekts ’15, kurš arī notiks Alojā, jau būs kā laba tradīcija. Tam varētu būt jauni mērķi, jaunas palīdzības iespējas.

Un arī  nākamajos “Lets go to Aloja” mūs vienos šī vieta Latvijā – ALOJA!

Fotogalerija: Alojas baznīca šodien

Alojas baznīcas vēsture

Al_bazn31768. gada 24.maija vakarā Alojas luterāņu koka baznīcā iespēris zibens un tā pārvērtusies gruvešu kaudzē. Mazāk cietusi un atjaunotajā baznīcas celtnē saglabāta tikai no laukakmeņiem būvētā altārdaļa.
Baznīcas atjaunošana sākusies 1774.g.
Būvformās manāmas baroka stila iezīmes. Baznīcā pēc atjaunošanas 1. dievkalpojums noticis 1776. gada 21.februārī, bet iesvētīta vēlāk – Vasarsvētkos.
Kancele uzstādīta 1774.g., zvans – 1776.g., ērģeles – 1856.gadā. 1904.gada ērģelnieks M.Krēsliņš vienmanuāļa ērģelēm piebūvējis otru – pneimatisko manuāli.

Baznīcas foto no 2004. gada.

LELB luterāņu draudze Alojā

Al_bazn2Dievkalpojumi ar dievgaldu notiek katru svētdienu plkst. 16:00.

Ziemas periodā dievkalpojumi notiek draudzes namā (pretī baznīcai Baznīcas ielā aiz bibliotēkas).

Kalpo mācītājs Romāns Kurpnieks – Logins. (2013.gada 2.jūnijā Rīgā Rīgas Domā tika ordinēts mācītāja amatā).

Draudzes priekšniece Irēna Rācene. Kontaktālrunis – 29297934.

Ievērojamākie Alojas novadnieki.

AuseklisAuseklis (Krogzemju Mikus) – izcilākais jaunlatviešu tautiskā romantisma dzejnieks

Indriķis Zīle – skolotājs un pirmo triju Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents

Eduards Alainis – rakstnieks un grāmatizdevējs

Augusts Apsītis – Apse – latviešu atsevišķās brigādes Neatkarības bataljona virsleitnants

Ernests Ābele – tālbraucējs kapteinis, jūrskolotājs, astronoms, fiziķis

Alojas pilsētas vēsture

alojas-gerbonis.200.237.sAloja ir Ziemeļvidzemes mazpilsēta, kas zināma daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Tā ir klusa un maza provinces pilsētiņa, romantiska ļaudīm, kas mazpilsētā nekad nav dzīvojuši un apbrīno to ar caurbraucēja acīm.

Ales vārds atvasināts no lībiešu vārda – senleja. Ale bijusi zināma kā sena zemkopju apmetne. Domājams, ka pirms krustnešu iebrukuma te bijis Pleskavas kņaza izraudzīts meslu savākšanas atbalsta punkts. To netieši apliecina arī vietu nosaukumi. Piemēram: Soģupe, Soģkalniņš. Zināmās dienās meslu savākšanas laikā te uzturējies Pleskavas kņaza soģis, kura uzdevums bija arī spriest tiesu, celt baznīcas, tirgoties – iekārtot tirgu.

Kāpēc ir šī mājas lapa?

Bazn1Esam piereģistrējuši īpašu mājas lapu! Tās nosaukums ir Lets go to Aloja! Ko gan tas varētu nozīmēt, un dēļ kā un kā labad tas notiek? Par to mēs Jums pastāstīsim nākamajos rakstos. Šeit , šajā lapā Jums būs iespēja uzzināt ko vairāk par vienu no Latvijas mazpilsētām – Aloju. Tāpat Jūs varēsiet uzzināt kā tur dzīvo ļaudis, ar ko nodarbojas. Šeit būs iespējams aplūkot arī dažādas foto galerijas, video galerijas par pilsētu. Pats galvenais šis lapas mērķis  ir vērst pasaulē dzīvojošo latviešu uzmanību uz šīs pilsētas iedzīvotāju vajadzībām.

Kad latvieši pēc pirmā un pēc otrā pasaules kara devās emigrācijā, nonākot savās jaunajās mītnes zemēs, kā pirmais, kas tika darīts bija baznīcas būve. Pēc tam bija biedrību nami, bibliotēkas, citas ēkas.

No mūsu skatu punkta, kā pirmo vajadzību, ko esam pamanījuši Alojā – ir jāatjauno baznīca. Domubiedru grupa ir izstrādājusi pasākumu plānu 2014. gadam, ar kuru drīzumā varēsim iepazīstināt arī Jūs.